Vrácení zboží

 
 
 
 

Vrácení zboží do 14 dnů

Jak postupovat při vrácení zakoupeného zboží při vrácení v zákonné 14 denní lhůtě?

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Toto právo máte i v případě, že objednávku uskutečněnou přes internet si vyzvednete osobně v naší prodejně.


V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, jelikož obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.


Kam zboží vrátit

Spolu s vyplněným odstoupením spotřebitele od smlouvy a dokladem o koupi můžete zboží zaslat na adresu:

PGF s.r.o. / RunningPro.sk
Seberíniho 6
821 03 Bratislava, Slovenská Republika

Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Při vrácení doručte zboží nepoužité, v originálním obalu s visačkami, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.). Zboží neposílejte na dobírku, takové zboží nepřebíráme. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží způsobem, jaký kupující uvede v odstoupení od smlouvyJestli bylo zboží placený platební kartou, v tom případě bude cena za zboží vrácena zpět na platební kartu.

Odstoupení od smlouvy.

Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží prosíme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, t.j. originál faktury. Zároveň je třeba přiložit odstoupení od smlouvy.

Dodržení 14 denní lhůty

Pro dodržení je rozhodující, kdy je k nám doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí písemná informace, že chcete odstoupit od smlouvy, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující den po převzetí, např. pokud si převezme zákazník zboží ve středu, první den se počítá čtvrtek.